Linux administrator

 • Banking projects
 • Belgrade, Serbia

Linux administrator

Job description

 • Instaliranje, konfigurisanje i održavanje različitih Linux distributivnih servera (RHEV, CentOS, Ubuntu…);
 • Proaktivno održavanje i razvijanje svih Linux infrastrukturnih tehnologija;
 • Stvaranje i izmena skripti ili aplikacija za izvršavanje zadataka;
 • Pružanje doprinosa za poboljšanje stabilnosti, sigurnosti, efikasnosti i skalabilnosti okruženja;
 • Saradnja sa drugim timovima i članovima tima da biste razvili strategije automatizacije i procese primene;
 • Kreiranje i upravljanje VM na VMware i oVirt virtualizacionim platformama;
 • Instaliranje, konfigurisanje i održavanje aplikacija;
 • Instaliranje, konfigurisanje i održavanje aplikacija trećih strana na osnovu uputstava dobavljača;
 • Proaktivno nadgledanje performansi sistema i planiranje kapaciteta;
 • Upravljanje, koordiniranje i primena nadogradnje softvera, hitne popravke na serverima i aplikacijama.

Requirements

 • 2-3 godina iskustva u sistemskoj administraciji Linux sistema;
 • Osnovno iskustvo sa nekim od alata za centralizovanu administraciju (SaltStack, Ansible, Puppet, Chef);
 • Mogućnost sagledavanja i razumevanja kompleksnih infrastruktura;
 • Poznavanje scripting jezika kao što je Bash (bonus - poznavanje Python-a);
 • Poznavanje mrežnih tehnologija, TCP/IP modela i protokola, poznavanje DNS sistema;
 • Rad na više projekata paralelno;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika.